skip to Main Content
Uavhengig firma som tilbyr byggeledelse...Utbygger og trenger rådgiver ?Håper vi hører fra det snarest ??

Et uavhengig firma som tilbyr ledelse, rådgivning og støtte til offentlige og private byggherrer, små og store prosjekter innen bygg og anlegg. Har lang og solid erfaring innen privat og offentlig virksomhet. Kompetanse innenfor bygg og anlegg, riving, ombygging og nybygging.

Prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse innen små og store prosjekter. Vi tilpasser oss byggherrens organisasjon med fokus på å skape de beste verdiene for oppdragsgiver.

b2

Byggeledelse

Vi tilbyr byggeledelse og byggherreombud for offentlige og private byggherrer. Vi har bred kompetanse og erfaring innenfor byggeledelse både innen bygg og anlegg.

Rådgiver for byggherre

Vi kan bidra overfor byggherre med rådgivning i forskjellige faser av prosjekter, dette omfatter også analyser og utredninger. Vi tilbyr også støtte til byggesak ved tilsyn.

549a465c-313a-4b4d-a785-87c97ff75d49